Renata Jankiewicz-Plesiak – Wiceprezes Zarządu

Renata Jankiewicz-Plesiak. Posiada wykształcenie średnie.

Pani Renata Jankiewicz-Plesiak rozpoczęła w 1995 r. działalność gospodarczą, prowadzoną pod firmą ?Prima? (od 2002 roku w zakresie wynajmu) W 2000 roku jako współwłaściciel, rozpoczęła działalność w Prima Moda Spółka z o.o., gdzie do grudnia 2006 r. pełniła obowiązki Dyrektora Handlowego. Od stycznia do maja 2007 roku była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Prima Moda S.A., a od maja 2007 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki.

Pani Renata Jankiewicz-Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki.