WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.w tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów97851100821462478
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej99529521866
III. Zysk (starta) brutto60127913263
IV. Zysk (starta) netto49127510862
V. Liczba udziałów/akcji w sztukach3200320032003200
VI. Zobowiązania długoterminowe1339530289117
VII. Zobowiązania krótkoterminowe153201538233073398
VIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,023,470,650,76
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-533-8-117-2
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-6480-146
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej465704102158


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów97851100821462478
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej99529521866
III. Zysk (starta) brutto60127913263
IV. Zysk (starta) netto49127510862
V. Liczba udziałów/akcji w sztukach3200320032003200
VI. Zobowiązania długoterminowe1339530289117
VII. Zobowiązania krótkoterminowe153201538233073398
VIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,023,470,650,76
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-533-8-117-2
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-6480-146
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej465704102158
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nrz dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Prima Moda za 3 KW. 2021.pdfŚródroczne Sprawozdanie Finansowe Prima Moda za 3 KW. 2021.pdfŚródroczne Sprawozdanie Finansowe Prima Moda za 3 KW. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-24Dariusz PlesiakPrezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)