O firmie – Akcjonariusze

Zarząd
Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Tomasz Bistulas Przewodniczący RN
Alfredo Sorvillo Członek RN
Jarosław Jakubowski Członek RN
Pasquale Lupoli Członek RN
Główni akcjonariusze spółki Prima Moda SA Powyżej 5%       
Lp Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Ostatnia zmiana Wartość rynkowa (PLN) Udział na WZA Liczba głosów Ostatnia zmiana Data aktualizacji
1
Dariusz Plesiak i Renata Jankiewicz-Plesiak 56.88% 1,820,000 39,982 2.26 mln 69.17% 3,320,000 -60,018 25-XI-19
Razem   56.88% 1,820,000   2.26 mln 69.17% 3,320,000