Krzysztof Kmieciak – Przewodniczący Rady Nadzorczej