Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu

Dariusz Plesiak. Posiada wykształcenie średnie.

Aktywność zawodową rozpoczął w 1991 r., podejmując działalność gospodarczą, prowadzoną pod firmą ?Idea?, w zakresie importu i handlu obuwiem; wspomniana działalność prowadzona była do 1995 roku. Od 1995 r. P.Dariusz Plesiak rozpoczął współpracę z firmą handlową Prima, zajmującą się importem obuwia oraz jego sprzedażą na terenie Polski w sieci sklepów – Buty Włoskie. Od 2000 r. Dariusz Plesiak podjął, jako współwłaściciel, działalność gospodarczą, zorganizowaną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prima Moda. Przedmiotowa spółka została przekształcona w styczniu 2007 r. w spółkę Prima Moda Spółka Akcyjna. W latach 2000 – 2003 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu w ?Prima Moda? Sp. z o.o. a od 2003 do 2006 był prokurentem spółki. Od 2006 roku ponownie pełni funkcję Prezesa Zarządu Prima Moda S.A.

Pan Dariusz Plesiak jest znaczącym akcjonariuszem spółki.

.