Arkadiusz Pasak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Pasak ma 35 lat. Posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Arkadiusz Pasak ukończył również podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Bonn.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Kancelarii Prawnej ?Causa? z siedzibą we Wrocławiu, jako radca prawny; z tą kancelarią był związany do 2003 r. Jednocześnie w 2003 r. podjął własną działalność gospodarczą (Kancelaria Prawna) prowadzoną pod firmą ?Consultus?; przedmiotową działalność gospodarczą prowadzi do dnia dzisiejszego. Pan Arkadiusz Pasak, w okresie ostatnich 5 lat wspomniany był wspólnikiem ?AFK? Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelnie; aktualnie pozostaje wspólnikiem ?Consultus? Sp. o.o. w Wałbrzychu oraz komplementariuszem w ?Consultus? A. Pasak spółka komandytowa.