Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że powziął informację, że oferta Spółki jest dostępna na platformie Zalando na terytorium Niemiec. Emitent nawiązał współpracę z Zalando SE z siedzibą w Niemczech, dzięki której może prezentować i sprzedawać swoje produkty na nowym rynku. 
Niniejsza informacja podawana jest w związku z rozszerzeniem oferty Emitenta na nowy rynek.