Zarząd Prima Moda S.A. zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w dniu 29 czerwca 2018 roku, odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki Pana Bartosza Plesiaka oraz powołało do składu Rady Nadzorczej spółki Pana Jacka Olszańskiego. Życiorys członka Rady Nadzorczej podaje się w załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Jacek_Olszanski_-_zyciorys_zawodowy_02.pdf