Zarząd Spółki PRIMA MODA S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("ZWZA"), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 09.00 w Warszawie przy ulicy Wilcza 33 lok. 23,Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska, Agata Redlicka-Skupińska, Notariusze spółka cywilna.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Wszelkie informacje dotyczące ZWZA są dostępne na stronie internetowej: www.primamoda.com.pl
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

zwolanie_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_spolki_prima_moda.pdf

projekty_uchwal_na_zwza.pdf

formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf