Zarząd Spółki PRIMA MODA SA w oparciu o Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

sprawozdanie_z_dzialalnosci_rady_nadzorczej_za_2017_rok.pdf