Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą w Warszawie otrzymał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 19.06.2017 Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie Pana Tomasza Bistulasa, Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Bartosza Plesiaka oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Jarosława Jakubowskiego.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołaczone zostały do raportu bieżącego nr 16/2017, a także dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe