Zarząd Prima Moda S.A. zawiadamia, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w dniu 14 czerwca 2017 roku, powołało do składu Rady Nadzorczej spółki, następujące osoby:
Pan Tomasz Bistulas
Pan Bartosz Plesiak
Pan Jarosław Jakubowski
Pan Pasquale Lupoli
Pan Alfredo Sorvillo
Zyciorysy członków Rady Nadzorczej podaje sie w załączniku do niniejszego raportu

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

zyciorysy_rn.pdf