W związku z raportem okresowym za rok 2016, opublikowanym w dniu 28 kwietnia 2017 r., Zarząd Prima Moda S.A. _Emitent, Spółka_ uzupełnia informacje zamieszczone w sprawozdaniu z działalności w części III.
Zarząd Emitenta informuje, że wprowadzone uzupełnienie nie ma wpływu na treść ani wyniki wskazane w raporcie rocznym i wypracowane przez Spółkę w 2016 r., a związane jest z rozwinięciem informacji wskazanych w części III sprawozdania z działalności.

List_Prezesa_Zarzadu_oraz_Sprawozdanie_Finansowe_PRIMA_MODA_za_2016_rok.pdf

Raport_i_Opinia_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta.pdf

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_PRIMA_MODA_SA.pdf