Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 30 stycznia 2017 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak – 1.819.999 akcji, z których przysługiwało 3.419.999 głosów na NWZA i które stanowiły 98,56% głosów na NWZA; oraz 71,25% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.800.000 głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %