Zarząd Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A. w dniu 30 stycznia 2017 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Tresc_podjetych_uchwal_przez_NWZ_w_dniu_30.01.2017_r..pdf