W trzecim kwartale Prima Moda odnotowała wzrost marży brutto na sprzedaży o 7,4 punktu procentowego (do 58,9%). Poprawa rentowności świadczy o rosnącej sile marki Prima Moda na polskim rynku i jednocześnie pokazuje finansową elastyczność spółki.

Z działalności operacyjnej Prima Moda wygenerowała w III kwartale tego roku 217 tys. zł zysku netto. To kontynuacja dobrych wyników za drugi kwartał, kiedy to wykazała 1,15 mln zł zysku netto.

W sumie, w pierwszych trzech kwartałach tego roku giełdowa spółka odnotowała zysk netto w wysokości ponad 9 mln zł. Te dane, wraz z optymalizacją kosztów i kapitałami własnymi na poziomie 10 mln zł, dają dobre prognozy na zamknięcie roku i utrzymanie pozytywnego trendu. Zarząd zapowiada kontynuację działań, które stanowią mocny fundament dla dalszej poprawy wyników spółki również w dłuższej perspektywie.

Prima Mody konsekwentnie realizuje program, mający na celu poprawę sytuacji w spółce i jej rozwój. Oprócz restrukturyzacji kosztów, w tym związanych z ogólnym zarządem, spółka zwiększyła efektywność sprzedaży, optymalizując zaopatrzenie i zarządzanie produktami w sklepach stacjonarnych. Prima Moda systematycznie rozwija również kanały sprzedaży online.

 

Zobacz szczegółowy raport za III kwartał 2016 roku.