Zarząd Emitenta Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:
Raport roczny za 2015 – 21 marca 2016
Raport za Q1/2016 – 16 maja 2016
Raport za H1/2016 – 31 sierpnia 2016
Raport za Q3/2016 – 14 listopad 2016
Raport za Q4/2015 nie będzie publikowany, zgodnie z par 102 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Raport za
Q2/2016 nie będzie publikowany, zgodnie z par 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.