Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PRIMA MODA SA siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA SA za 2015 rok.

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2015_rok.pdf