Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zarząd Prima Moda S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A. w dniu 4 lipca 2016 roku.

Tresc_podjetych_uchwal_ZWZ_w_dniu_04.07.2016_roku.pdf