Zarząd PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o odwołaniu prokury łącznej Panu Piotrowi Miednikowi, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2014 w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 § 28 RMF z dnia 19 lutego 200