Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prima Moda S.A. w dniu 04.07.2015 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
Renata Jankiewicz-Plesiak, Dariusz Plesiak – 1.820.000 akcji, z których przysługiwało 3.420.000 głosów na WZA i które stanowiły 99,99% głosów na WZA;
oraz 71,25% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 4.800.000 głosów.