Zarząd PRIMA MODA S.A. ( Emitent) informuje, iż powziął informację o włączeniu autorskich praw majątkowych do znaku towarowego PRIMAMODA do przedsiębiorstwa Spółki.
Przedmiotowe przedsięwzięcie powoduje możliwość ujęcia wskaznych praw jako elementu zasobów majątkowych Spółki.