SRODROCZNE_SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Q3_2016.pdf