Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PRIMA MODA S.A. przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMA MODA S.A. zwołanego na dzień 04 lipca 2016 r.

Projekty_uchwal_na_ZWZ_Prima_Moda_SA.pdf