Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w trybie artykułu 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbylo się w dniu 8.07.2015 roku
Załącznik:Odpowiedzi na pytania akcjonariusza