Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 8.07.2015 r.
Załącznik:1. Wykaz akcjonariuszy