Zarząd Prima Moda S.A. informuje o zmianach w składzie Zarządu spółki. Z dniem 29.12.2014 Pani Renata Jankiewicz-Plesiak zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Zarządu (Wiceprezesa). Zmiana ta nie wpływa na operacyjną działalnośc spółki.