Zarząd Prima Moda S.A zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zwrotnie podpisanym aneksie do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego ustalony został górny limit wierzytelności na kwotę 4.100.000 PLN. Pozostałe podstawowe warunki pozostają bez zmian. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałow własnych spółki.