Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 11.07.2014 r., wybrała podmiot uprawniony do przeprowadzenia półrocznego przeglądu oraz zbadania sprawozdania finansowego Spółki Prima Moda za 2014 rok. Wybrano PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6/1B, podmiot uprawniony do badania sprawozdań pod nr 477. W latach poprzednich spółka korzystała z usług firmy PKF Audyt Sp. z o.o., która należała do grupy kapitałowej PKF Consult, w zakresie półrocznych przeglądów i rocznych badań sprawozdań finansowych. W roku 2013 PKF Audyt Sp z o.o. połączyła się z PKF Consult Sp. z o.o.