Zarząd Prima Moda S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a Prima Moda S.A z siedziba we Wrocławiu, podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 czerwca 2006 roku, na podstawie którego ustalony został górny limit wierzytelności na kwotę 4.858.000 PLN, oraz aneks do umowy zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z 4 lipca 2006. Okres obowiązywania obu umów został przedłużony do 15 maja 2015. Pozostałe podstawowe warunki obu umów pozostają bez zmian. Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych spółki.