Zarząd Emitenta Prima Moda S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w trybie artykułu 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 marca 2014 roku
Załącznik: Odpowiedzi na zapytania akcjonariusza