Zarząd Prima Moda S.A z siedzibą we Wrocławiu otrzymał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18.03.2014 Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie Pana Tomasza Bistulasa, Wiceprzewodniczącego Rady w osobie Pana Bartosza Plesiaka oraz Sekretarza Rady w osobie Pana Jarosława Jakubowskiego. Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołaczone zostały do raportu bieżącego 6/2014 a także dostępne są na stronie internetowej spółki