1. Ogłoszenie o WZA 2012
  2. Projekty uchwał na WZA 2012
  3. Formularz na wykonywanie prawa głosu

Treść podjętych uchwał.