Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Prima Moda S.A. po przeanalizowaniu danych finansowych za ostatni kwartał 2008 informuje, iż prognoza wyników finansowych podana w prospekcie emisyjnym Prima Moda S.A. dostępnym na stronie internetowej www.primamoda.com.pl ulegnie zmianie. Zarząd obniża prognozę przychodów ze sprzedaży do ok. 27,5 mln zł, a prognozowany zysk operacyjny do wysokości minus ok. 1,5 mln zł .Zarząd uzasadnia zaistniałą sytuację:

  • obserwowanym w drugiej połowie roku obniżeniem popytu na oferowany przez spółkę asortyment, utrzymującym się także w najistotniejszym dla branży okresie, czyli w czwartym kwartale
  • dłuższym od oczekiwanego okresem osiągnięcia założonej rentowności dla nowych salonów sprzedaży, uruchomionych salonów w drugiej połowie roku, w czasie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.
  • niższej od zakładanej marży brutto na sprzedaży obuwia, wynikającej z obniżenia cen sprzedawanego obuwia w celu rozszerzenia grupy docelowej odbiorców produktu.
  • poniesieniem dużych wydatków inwestycyjnych i marketingowych związanych z gwałtownym rozwojem sieci, które w wyniku zmiany sytuacji rynkowej nie przyniosły zamierzonego efektu.
  • Zarząd spółki podjął działania zmierzające do zminimalizowania wpływu sytuacji gospodarczej, skoncentruje się na działaniach zmierzających do wyeliminowania zbędnych kosztów oraz zachowania dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, związanego z osiągnięciem planowanego wyniku finansowego w roku 2009.

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu