Raport bieżący nr 19/2008
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Prima Moda S.A. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce w 2007 w oparciu o dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych", podaje do wiadomowści uzupełnioną treść raportu, dołaczonego do sprawozdania rocznego spółki.
Załączniki:

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu