Zarząd Spółki Prima Moda S.A. we Wrocławiu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – przekazuje poniżej treść uchwał , które zostały podjęte na ZWZA w dniu 10 czerwca 2008 r.
Załączniki:

Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dariusz Plesiak – Prezes Zarządu
Katarzyna Butwicka – Wiceprezes Zarządu