Raport bieżący nr 13/2008

Zarząd Spółki PRIMA MODA S.A. we Wrocławiu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad ZWZA w dniu 10 czerwca 2008 r.

Załącznik: Pobierz plik

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-02 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak
2008-06-02 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka