Raport bieżący nr 5/2008

Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomosć o podpisaniu przez obie strony umów dotyczących wdrożenia i korzystania z licencji systemu komputerowego klasy ERP, mającego na celu scalenie wszystkich procesów gospodarczych i prawnych występujących w Spółce. Podpisane umowy nie spełniają przesłanek umów znaczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia wskazanych umów do publicznej wiadomości, gdyż stanowi on etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz ma potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2008-01-28 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2008-01-28 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka