Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 15/2007

Zarząd Prima Moda S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 05.12.2007 r. podpisanych egzemplarzy umów najmu na nowe lokale dla salonów firmowych Prima Moda S.A w Galerii Malta w Poznaniu (planowana data otwarcia 2009 rok) oraz Centrum Handlowym Felicity w Lublinie (planowany termin otwarcia 2009 rok). Umowy najmu zostały zawarte na czas określony i ich warunki nie odbiegają od powszechnie przyjętych w obrocie gospodarczym dla umów tego rodzaju. Umowy te nie spełniają kryteriów umów znaczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych, jednakże Zarząd podaje fakt zawarcia wskazanych umów do publicznej wiadomości, gdyż stanowią one etap realizacji celów emisji akcji serii C oraz mają potencjalnie duże znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-12-05 Dariusz Plesiak Prezes Zarzadu Dariusz Plesiak  
  2007-12-05 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarzadu Katarzyna Butwicka