PRIMA MODA S.A. – Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i PDA PRIMA MODA S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym ( 11 / 2007 )

15:58 16.11.2007
Piątek

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 11 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-11-16                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  PRIMA MODA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i PDA PRIMA MODA S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym  
  Podstawa prawna                
  Inne uregulowania  
                         
  Treść raportu:                  
  Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, że w dniu 15.11.2007 r., zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym akcji serii B, serii C i praw do akcji serii C oraz o wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii C.