PRIMA MODA S.A. – Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Prospektu ( 4 / 2007 )

10:24 19.10.2007
Piątek

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
      Raport bieżący nr 4 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.    
                         
  Data sporządzenia: 2007-10-19                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  PRIMA MODA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Zatwierdzenie aneksu nr 1 do Prospektu  
  Podstawa prawna                
  Inne uregulowania  
                         
  Treść raportu:                  
  W dniu 19 października 2007 r. PRIMA MODA S.A. powzięła wiadomość o zatwierdzeniu przez KNF aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego. Aneks został przygotowany w związku z otwarciem dwóch nowych sklepów PRIMA MODA. Aneks został opublikowany na stronach internetowych www.primamoda.com.pl i www.amerbrokers.pl