PRIMA MODA:
Zatwierdzenie aneksu nr 3 do Prospektu
(Emitent – PAP – czwartek, 25 października 15:42)

Podstawa prawna: Inne uregulowaniaRaport bieżący nr 5/2007

W dniu 25 października 2007 r. PRIMA MODA S.A. otrzymała decyzję KNF zatwierdzającą aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego. Aneks został opublikowany na stronach internetowych www.primamoda.com.pl i www.amerbrokers.pl

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-10-25 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Dariusz Plesiak  
  2007-10-25 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka