PRIMA MODA S.A. – Przystąpienie do systemu ESPI ( 1 / 2007 )

11:18 04.10.2007
Czwartek

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 1 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-10-04                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  PRIMA MODA S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Przystąpienie do systemu ESPI  
  Podstawa prawna                
  Inne uregulowania  
                         
  Treść raportu:                  
  Zarząd PRIMA MODA S.A. informuje, zgodnie z paragrafem 11 pkt.1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), że od dnia 04.10.2007 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Katarzyna Butwicka. Podstawa prawna: Regulamin korzystania z ESPI, par.11 pkt.1