INWEST CONSULTING S.A. – Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PRIMA MODA S.A. ( 92 / 2007 )

20:40 27.09.2007
Czwartek

                       
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
                         
    Raport bieżący nr 92 Numer raportu / 2007 Rok Pole, w które można wprowadzić dodatkowe oznaczenie numeru raportu.  
                         
  Data sporządzenia: 2007-09-27                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  INWEST CONSULTING S.A. Pole zostanie uzupełnione automatycznie po wypełnieniu arkusza z informacjami o podmiocie i ponownym otwarciu arkusza raportu.  
                     
  Temat                    
  Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PRIMA MODA S.A.  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne  
                         
  Treść raportu:                  
  Zarząd Inwest Consulting S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny spółki PRIMA MODA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Doradcą spółki w procesie publicznej oferty jest Inwest Consulting S.A. Oferującym jest Dom Maklerski Amerbrokers S.A. Prospekt emisyjny PRIMA MODA S.A. został przygotowany w związku z planowanym wprowadzeniem do obrotu na GPW akcji serii B oraz emisją publiczną akcji serii C. Inwest Consulting S.A. posiada 180.000 akcji zwykłych na okaziciela PRIMA MODA S.A., stanowiących obecnie 9% w kapitale zakładowym PRIMA MODA S.A., po emisji publicznej udział Inwest Consulting S.A. w kapitale wyniesie 5,62 %.