Zarząd Prima Moda S.A podaje do wiadomosci publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:
Raport za IV kwartał 2013 – 3 marca 2014
Raport za I kwartał 2014 – 15 maja 2014
Raport za II kwartał nie będzie publikowany, zgodnie z par. 101 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2019 roku, w sprawie informacji bierżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Raport za III kwartał 2014 – 14 listopad 2014
Raport za I półrocze 2014 – 01 wrzesień 2014
Raport roczny za 2013 – 30 kwiecień 2014