Zarząd Prima Moda S.A. informuje, iż przyjął w dniu dzisiejszym oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Prima Moda Spółka Akcyjna: P. Krzysztofa Kmieciaka, P. Arkadiusza Pasaka, P.Andrzeja Borla oraz P. Macieja Magnowskiego, z dniem 02.12.2013 r., bez podania przyczyn. Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, nastąpi w terminie zgodnym z przepisami prawa oraz statutem spółki.