Zgodnie z par 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Prima Moda S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego za 2013 rok. Raport zostanie przekazany w dniu 14 sierpnia 2013 (poprzedni termin: 02 września 2013 RB 2/2013)