W raporcie bieżącym 11/2013 z dnia 28.06.2013 roku dotyczacym wyboru podmitu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za 2013, wsród informacji o podmiocie, nie zostało zawarte określenie, czy emitent korzystal z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finasowych i w jakim zakresie. W uzupełnieniu raportu bieżącego 11/2013, Zarząd Prima Moda S.A podaje w załączeniu treść raportu zawierającą pełną informację. Raport_11-2013_korekta.pdf