Zarząd Prima Moda S.A. otrzymał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27.06.2013 Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie p.Krzysztofa Kmieciaka, a także, Wiceprzewodniczącego Rady w osobie p. Arkadiusza Pasaka oraz Sekretarza Rady w osobie p. Andrzeja Borla. Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołączone zostały do RB 9/2013 i dostepne są na stronie internetowej spółki www.primamoda.com.pl