Zarząd Prima Moda S.A podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 27 maja 2013. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 głosów